Show sidebar
กล่องแยมโรล+ฐานรอง สีขาวAI-B1-000
กว้าง 10 x ยาว 22 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องแยมโรล+ฐานรอง ลายเบเกอรี่คราฟท์AI-B5-003
กว้าง 10 x ยาว 22 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
กล่องแยมโรล+ฐานรอง ลายดอกไม้รวมคราฟท์AI-B5-004
กว้าง 10 x ยาว 22 x สูง 9 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
(โปร 1 แถม 1) กล่องแยมโรล สีชมพูลายหัวใจAI-A3-002
กว้าง 8.8 x ยาว 25.2 x สูง 10 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค
(โปร 1 แถม 1) กล่องแยมโรล สีชมพูAI-A3-000
ขนาดกว้าง 8.8 x ยาว 25.2 x สูง 10 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 150 บาท /แพ็ค