Showing 1–15 of 76 results

Show sidebar
กล่องบราวนี่ 4 ชิ้น ลายครีมชมพูAH-E1-007
กว้าง 12 x ยาว 12 x สูง 3.5 ซม. 20 ชิ้น / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องลูกฟูก หูหิ้ว ไซส์เล็กJA-F7-000
กว้าง 13 x ยาว 26.5 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 140 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ คราฟท์พีนัท (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-B7-000
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องเค้ก 1 ปอนด์ เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-B7-002
กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 170 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ คราฟท์พีนัท (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-000
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผืนผ้า บลูเบอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-C7-003
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผืนผ้า เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-C7-002
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผืนผ้า เหลืองฮันนี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-C7-001
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
กล่องขนมผืนผ้า คราฟท์พีนัท (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-C7-000
กว้าง 14 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 95 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน บลูเบอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-003
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-002
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน เหลืองฮันนี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-001
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องชิฟฟ่อน คราฟท์พีนัท (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-A7-000
กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 5 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 80 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ เรดเชอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-002
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค
กล่องคุกกี้ บลูเบอร์รี่ (ลูกฟูกโชว์ลอน พรีเมี่ยม)JB-D7-003
กว้าง 10 x ยาว 20 x สูง 6 ซม. แพ็คละ 10 ใบ / แพ็ค ราคา 100 บาท /แพ็ค